WebArchiv - archiv českého webu

Čtvrtá neděle adventní

Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost; nechť se otevře země a urodí se spása.                           IZAJÁŠ 45, 8

První čtení z Písma: Izajáš 7, 10-14

Tužby adventní:

2. Aby v naší mysli světlo pravého poznání se rozžehlo, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokušení přemáhali a srdce čisté uchovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, prosíme tě, očišťuj naše svědomí a posvěcuj nás, aby tvůj Syn při svém příchodu nalezl v nás příbytek připravený pro sebe! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 1, 1-7

Evangelium: Matouš 1, 18-25

Verše k obětování: Lukáš 1, 28.42

Verš k požehnání: Izajáš 7, 14

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, vděčně přijímáme tvé svaté dary a zároveň tě prosíme, ať se naší požehnanou účastí na tajemství chleba a kalicha stále více uskutečňuje naše spása! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Václav Drašnar publikováno: 23.12.2013 05:18 zobrazeno: 1037x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus