WebArchiv - archiv českého webu

Poslední neděle po svatém Duchu

Panovat bude od moře až k moři, od Řeky do dálav země. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.             ŽALM 72,8.11

První čtení: Jeremjáš 23,1–6

               

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII)

2. Aby nás k moudrosti a zralosti vedl a dal nám uvědomit si pravý smysl života, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom správně nakládali s časem, který nám zde na zemi je dán, a Boží vůlí se řídili, modleme se Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku Hospodine, povzbuď svůj věřící lid, aby se tebou nechal vést a nebál se kráčet v požehnaných šlépějích tvého Syna! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Koloským 1,13–20

Evangelium: Lukáš 23,33–43

Verš k obětování: Daniel 7,14

Verš k požehnání: Lukáš 19,38

 

Modlitba k požehnání

Panovníku Hospodine, pamatuj na nás a přijmi nás pro oběť tvého Syna, abychom se mohli těšit z toho, že na nás dopadá odlesk jeho královského majestátu! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 29, 34, 39, 73, 82, 155, 205 Václav Drašnar publikováno: 22.11.2013 10:21 zobrazeno: 1317x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus