WebArchiv - archiv českého webu

Připomínka Husova upálení v Kostnici

Husovo upálení 6. 7. 1415 si mnozí připomněli již 3. 7. při slavnostním večeru připraveném městem Kostnice, kde zazněly projevy zástupců státu – předsedy Poslanecké sněmovny PČR J. Hamáčka, místopředsedkyně Senátu PČR M. Horské, dále primátora města Kostnice U. Burchardta, rektora UK Praha Prof. Zimy i reprezentantů církví - kardinála M. Vlka, patriarchy CČSH T. Butty a synodního seniora ČCE J. Rumla. Následující den 4. 7. byl Jan Hus vzpomínán při bohoslužbě vedené patriarchou CČSH Tomášem Buttou, pražským biskupem D. Tonzarem a olomouckým biskupem R. Göblem za účasti předsedy Poslanecké sněmovny Jana Hamáčka, místopředsedkyně Senátu M. Horské a dalších významných hostů i mnohých poutníků z Čech a Moravy. Patriarcha T. Butta odhalil následně sochu mladé autorky Adély Kačabové ze Střední průmyslové školy kamenické a sochařské v Hořicích společně s předsedou Poslanecké sněmovny a místopředsedkyní Senátu, která převzala nad sochou záštitu. Socha ve tvaru kalicha v plamenech bude nyní neodmyslitelnou dominantou prostranství před Luterským kostelem v Kostnici, který je postaven na místě spojujícím kostnickou katedrálu s místem Husova upálení. Místo, kde byl Hus upálen, je nyní zastavěno domy, mezi nimiž se vyjímá Husův kámen. U něj se každoročně konají připomínkové akty. I nyní zde byly položeny věnce a letošní tichý pietní akt byl zakončen chorálem „Ktož jsú Boží bojovníci“ v podání Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra, k němuž se mnozí přidávali. (Foto: Karel Cudlín)
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus