WebArchiv - archiv českého webu

Historická událost v Týnském chrámu

V pražském Týnském chrámu se v sobotu 20. června konala ekumenická bohoslužba smíření s Bohem a mezi křesťany u příležitosti 600. výročí Husovy smrti. V chrámu se sešli představitelé i věřící katolického i nekatolických vyznání. Naši církev zastupovali br. patriarcha T. Butta, ses. H. Tonzarová a ses. S. Silná. Hlavními kazateli byli římskokatolický pražský arcibiskup D. Duka a předseda ERC D. Fajfr. S projevem zdůrazňujícím historický význam setkání vystoupil rovněž emeritní pražský arcibiskup M. Vlk. „Kéž jsme v této jednotě v různosti posvěceni v Boží pravdě,“ řekl ve svém kázání D. Fajfr. red
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus