WebArchiv - archiv českého webu

Teologická konference 2014

Duchovní a vzdělávací středisko naší církve na Lipové v Brně hostilo ve dnech 23. - 25. června účastníky tradiční teologické konference. Téma letošního setkání - Církev, teologie a sněm - bylo uchopeno především s ohledem na letošní výročí prvního sněmu naší církve a také jednoho z jejích největších osobností, teologa Zdeňka Trtíka (přednáška br. patriarchy Tomáše Butty). Blíží se také velké "husovské" výročí a tak nechybělo ohlédnutí za reflexí Mistra Jana i husitství v různých etapách vývoje naší církve, především u otců - zakladatelů (br. J. B. Lášek, děkan HTF UK). Přínosným referátem s chronologickým pojednáním vývoje teologické práce v období od 80. let min. století po současnost přispěl br. emeritní biskup Petr Šandera, jenž připomenul nutnost znovu a znovu vykládat a interpretovat staré formulace, odvážit se jisté diskontinuity; například v případě Základů víry - tak aby tyto stále byly živou tradicí... O církvi a současné společnosti promluvil br. Jiří Vogel z Husitské teologické fakulty UK. Součástí setkání bylo i odhalení pamětní desky br. biskupovi Karlu Pudichovi, jenž se výrazně zasloužil o vybudování střediska na Lipové. Příjemné prostředí penzionu Zahrada jen umocnilo přátelskou atmosféru setkání - o čemž jistě svědčí i pořízené fotografie...
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus