WebArchiv - archiv českého webu

Odkaz TGM v Senátu

Již tradičně si v Parlamentu ČR připomíná naše církev výročí narozenin presidenta-Osvoboditele Tomáše Garrigua Masaryka. Tentokrát proběhlo slavnostní setkání u příležitosti 164. výročí jeho narozenin 3. března v Senátu, ve Valdštejnském paláci. Konalo se pod záštitou první místopředsedkyně Senátu dr. Aleny Gajdůškové za podpory Parlamentu ČR a Ministerstva kultury. Přítomné pozdravil br. patriarcha dr. Tomáš Butta. Letošní rok akcentoval vztahy Němců a Čechů, a to v kontextu výzev pro společný evropský dům. Bratr pariarcha v této souvislosti zdůraznil, že přestože církev nemůže být vázána na žádné politické uspořádání a nesmí ztrácet výhled ke Kristu, zajímá se o otázky společenské a všelidské. Naší církvi vždy byly blízké myšlenky náboženské svobody a hodnoty demokracie z odkazu TGM. Následovaly pozdravy první místopředsedkyně Senátu PČR dr. Aleny Gajdůškové a pražského biskupa br. doc Davida Tonzara. Akci, kterou moderoval přednosta kulturního odboru ÚR dr. Jiří Vaníček doprovázelo vystoupení Komorního pěveckých sborů Kvintus a Kolorit. Zahraniční host letošního slavnostního shromáždění, prof. Hans Schwarz, z Univerzity v Regensburgu hovořil ve své přednášce o vztahu Čechů a Němců na příkladu Lutherova vztahu k Husovi. Prof. Jaroslav Kučera z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze se zaměřil na nelehké budování první republiky. Pokusil se zodpovědět na otázku, proč pokus řešit národnostní otázky selhal. Brilantním závěrečným slovem z úst prof. Zdeňka Kučery neseným v duchu nutnosti svobodného vyjadřování názorů v demokracii a požehnáním bratra patriarchy bylo setkání s tradiční účastí zástupců Čs. obce legionářské a České obce sokolské ukončeno. Těšíme se a zveme Vás na další na setkání v roce 2015. red
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus