WebArchiv - archiv českého webu

Zvolen nový patriarcha Církve československé husitské

Do čela Církve československé husitské byl 21. 9. na církevním volebním sněmu v Praze-Dejvicích v prvním kole zvolen ThDr. Tomáš Butta, Th.D. Nově zvolený patriarcha zastával úřad již v předchozím volebním období, a to od roku 2006. ThDr. Tomáš Butta se narodil v roce 1958 v Praze. Absolvoval Husovu československou bohosloveckou fakultu a svátost svěcení kněžstva přijal v roce 1984. Poté působil v náboženských obcích Semily a Turnov. V roce 1997 získal doktorát teologie. V témže roce začal působit jako farář v Praze a současně jako odborný asistent na Husitské teologické fakultě UK. Nový husitský patriarcha je autorem řady teologických studií a písní. Slavnostní instalace nového patriarchy proběhne 28. září od 15 hodin v Chrámu svatého Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Výsledky vikariátního vyhledávacího řízení: 369 celkem odevzdaných platných hlasů. Více než 10 % hlasů obdrželi: D. Majer - 85 hlasů T. Butta - 63 hlasů J. Kozler - 58 hlasů J. Hradil - 45 hlasů Po výzvě kandidátům, zda kandidaturu přijímají - D. Majer: kandidaturu odmítl. T. Butta: kandidaturu přijal. J. Kozler: kandidaturu odmítl. J. Hradil: kandidaturu odmítl. Sněm se při schvalování jednacího řádu usnesl, že ke zvolení patriarchy je nutná nadpoloviční většina platných hlasů všech registrovaných členů sněmu, což konkrétně bylo 206 hlasů. Výsledek hlasování – v prvním kole voleb: Bylo odevzdáno celkem 367 hlasovacích lístků. Z toho 362 hlasovacích lístků bylo platných, 5 neplatných. 99 lístků bylo prázdných. T. Butta obdržel celkem 263 hlasů (71 % hlasů).
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus