WebArchiv - archiv českého webu

Letní tábor ve Voticích

Od 18. do 25. července probíhal v prostorách náboženské obce Votice dětský tábor pořádaný ÚÚR CČSH. Přes organizační těžkosti při přípravě tábora, kdy musela být změněna i lokalita tábora, se myšlenka uspořádání finančně dostupného letního pobytu dětí, ukázala jako správná. Tábora se zúčastnilo 19 dětí, což zaručilo jak rodinné prostředí tak i dostatek kamarádů. Program byl bohatý, první část tábora byla věnována biblickému příběhu o Noem, což vzhledem k velmi deštivému počasí, bylo opravdu výstižné. Druhá polovina týdne probíhala v duchu babylonského zmatení jazyků. Slovenštinu si děti cvičily s rodilým mluvčím bratrem farářem Jurajem Dovalou, sportovní olympiáda proběhla v angličtině a poslední jazykový den byl pod taktovkou sestry Kamily Čadové věnován hebrejštině. Po skončení potopy se rozzářilo slunce, takže došlo i na letní koupání a výlety po okolí a dokonce jsme mohli přespat i pod širákem. V sobotu jsme všichni odjížděli spokojeni a s přáním setkat se zase příští léto. A komu všemu děkujeme za to, že se tábor tak vydařil? V první řadě nesmírné pohostinnosti náboženské obce ve Voticích. Sestrám, které nám pekly výborné koláče, manželům Bubeníkovým, kteří pomáhali naprosto se vším, předsedovi Rady starších bratru Šustrovi, který nám mimo další pomoci daroval vodu do bazénu a dalším. K dobrodincům z náboženské obce se přidala díky iniciativě sestry farářky Kamily Čadové i široká votická veřejnost. Místní skauti nám zapůjčili stany a pomáhali se stavbou tee-pee, sestry Sokolky nám vařily výborné jídlo, Kučerovo votické pekařství nás sponzorsky zásobovalo chlebem a pečivem, sestra kazatelka Ondřejka Brabcová nám poskytla krásné zázemí pod Blaníkem pro dvoudenní výlet, paní učitelky z Jankova pro nás měly připravený zajímavý výklad o historické bitvě u Jankova. Jim i všem dalším, kteří o nás pečovali patří naše upřímné poděkování.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus