WebArchiv - archiv českého webu

Bohoslužba k výročí ukončení 1. světové války v chrámu sv. Mikuláše

Dne 11. 11. v 11 hodin roku 1918 bylo podpisem mírové smlouvy ukončeno čtyři roky trvající utrpení a zabíjení ve válce, kterou tehdy všichni lidé považovali za válku poslední. Naše církev si připomněla devadesáté výročí této události při bohoslužbách v chrámu sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí v předvečer, tedy 10. listopadu v 17 hodin. Shromáždění zahájily monumentální tóny „Ktož jsú Boží bojovníci“ v podání dechového kvintetu Prague brass ensemble. Za zvuků chorálu pochodovala čestná stráž naší armády zcela zaplněnou chrámovou lodí a dvě historické standardy umístila na čestná místa po obou stranách oltáře. Za zpěvu písně "Ve jméno Krista doufáme" přistoupili k oltáři bratří patriarcha církve ThDr. Tomáš Butta Th.D., pražský biskup ThDr. David Tonzar Th.D., podplukovník Mgr. Jan Kozler, hlavní kaplan České armády, podplukovník PhDr. Eduard Stehlík, pracovník Vojenského historického ústavu, Mgr. Radek Zapletal, finanční zpravodaj Ústřední rady a Mgr. Lumír Čmerda, místní farář, který také zahájil bohoslužby Liturgie ThDr. Karla Farského. Po čtení vstupních a epištolních textů v podání bratra Zapletala a evangelním čtení bratrem patriarchou přednesl svoji promluvu na text Markova evangelia 10. kapitoly bratr Kozler. Připomněl platnost Kristova slova, že teprve dobrovolná oběť přináší mnohonásobný užitek a požehnání. Poté se ujal vedení bohoslužby pražský biskup, který při modlitbách sjednocení prosbami k Duchu svatému poprosil o to, aby žádná oběť lidského života, tedy ani oběti našich vojáků za první světové války, ani v dnešních zápasech neklidného světa, aby žádná z těch obětí se neztratila z Božího milosrdenství a věčné Boží paměti. Liturgie pokračovala zpěvem našeho chrámového sboru Resonance hymnem Te Deum laudamus, v němž věřící prosí o zachování věčného života. Svátost Večeře Páně vysluhoval bratr Tonzar za přisluhování bratra Zapletala. Požehnání vyprosil celému shromáždění bratr Butta a poté, nakonec bohoslužby promluvil krátce o moderních dějinách naší armády pplk.Stehlík. Připomněl několik jmen z naší historie, která se vyskytovala právě v první světové válce při bojích legionářů za naši svobodu. Jména Jan Hus, Jan Žižka, Jan Jiskra z Brandýsa, Prokop Holý, to byla jména, která dodávala odvahu i jistotu správného zápasu. Po zpěvu lidu „Ó, veď nás, Pane, v slovu svém“, vystoupili se svými projevy naši hosté: za vedení České armády generálmajor Ing. Josef Prokš (který ve svém projevu mj. zdůraznil, že je to poprvé, kdy na ukončení první světové války vzpomíná někdo jiný než armáda) a předseda slovenského sdružení „Milan Rastislav Štefánik“ PhDr. Vojtěch Čelko. Poté, opět za zvuku husitského chorálu, byly od oltáře odneseny bojové zástavy (mezi nimi originální prapor 1. úderného praporu československých legií v Rusku) a varhaník Bohumír Rabas hrou na varhany ukončil toto shromáždění, jehož se mj. zúčastnila celá řada duchovních naší církve, mnozí z nich v talárech. Už nyní zaznívají hlasy učinit v našem chrámu z bohoslužebné připomínky mírového ukončení 1. světové války každoroční tradici.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus