WebArchiv - archiv českého webu

Zahájení nového akademického roku 2022/23 na HTF UK

Ještě před dvěma lety se zdálo, že rituál spojený se zahájením akademického roku, obvykle konaný na počátku října, jen stěží může něco ohrozit. Nicméně události uplynulých dvou let ukázaly, že ohroženo může být nejen tradiční slavnostní setkání, ale samotná výuka vůbec. Těžká covidová doba odhalila, jak skvělé je - i přes mnohé výhody online výuky a zázraky techniky - se osobně vidět, mluvit spolu... Tuto příležitost jsme 3. října opět měli na akademickém shromáždění studentů, učitelů, hostů i všech "spřátelených duší" fakulty při příležitosti zahájení akademického roku 2022/23. Přes všechny těžkosti se nicméně, jak uvedla děkanka fakulty doc. Kamila Veverková ve své krátké řeči, podařilo například otevřít prostory nové kaple v prvním patře (zde byla ještě před zahájením modlitba za fakultu pod vedením spirituála bratra Filipa Sedláka) a také výtahu, na který se velmi dlouho čekalo. Pokračuje se v akreditačním procesu, byli habilitováni noví docenti, fakulta udělala vše proto, aby její klíčový rozvoj pokračoval. Sestra děkanka se také zamyslela nad tím, jak dnes, v kontextu naší konkrétní evropské existence může fakulta naplňovat výzvu dokončení české reformace, která formovala i nás, zásady rovnosti člověka před Bohem, spravedlivějšího uspořádání lidské společnosti, rovnosti lidí před zákonem: "Jde zároveň o hodnoty evropské a jejich stopy nacházíme v celé západní civilizaci. A proto se musíme snažit o jejich obranu a vůbec další rozvoj. Samozřejmě se vší toleranci. Toleranci k jinakosti je dědictví, které máme od předchozích generací. V dobovém koloritu, na poč. 20 stol., byl vysloven názor, že dobrým vlastencem může být jen ten, kdo si váží vlastenectví u jiných národů a dobrým člověkem a Evropanem ten, kdo si váží druhých a snaží se je pochopit a vést s nimi dialog. To je cíl, ke kterému se snažíme vychovávat i naše studenty, cíl, k němuž by nám nikdy neměla zarůst cesta." Milými slovy s připomínkou cenné devize fakulty, totiž vysoké míry svobody, povzbudil všechny také předseda akademického senátu doc. Jiří Beneš, promluvili i proděkani a za ekumenické hosty pak pravoslavný arcibiskup Michal. Za naši církev a biskupský sbor pozdravil všechny patriarcha Tomáš Butta, jenž připomněl tolik ceněnou dlouhodobou spolupráci církve a fakulty i letošní zaměření na postavu J. A. Komenského. Zmínil jeho vztah k teologii, která má vést k pokoře, harmonii a radosti a o níž ve své Didaktice mluví jako o harmonii ducha. Pamětní medaili J. A. Komenského pak předal děkance doc. Kamile Veverkové. Kéž by byl studentům velký teolog stále inspirací v postoji ke vzdělání, v pokoře, i ve svém obdivuhodném zdolávání strastí a výzev, které před něj život postavil - přeje absolventka fakulty Klára Matoušová.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus