WebArchiv - archiv českého webu

Připomínka tragických historických událostí v Kutné Hoře

Pod rodinnými domy a zahrádkami v klidné části Kutné Hory se nacházejí v podzemí bývalé důlní šachty spojené s tragickými událostmi z počátku 15. století. Do těchto opuštěných šachet byly vhazování zajatí husité, mezi nimi i kněží, jako mistr Jan Chůdek z Kouřimi, jak o tom píše v kronice Vavřinec z Březové. Pronásledovaní a zajatí husité, považovaní za nebezpečné heretiky, byli v letech 1419–1421 přemísťováni do Kutné Hory, kde docházelo k jejich krutým masovým popravám. Odhaduje se, že se jednalo o 1500 až 1600 osob. Šachta dostala označení „Tábor“. Na tomto místě stál kostel a konalo se zde každoročně shromáždění s kázáním na památku těchto husitských mučedníků, jak se o tom zmiňuje Jan Amos Komenský v Historii o těžkých protivenstvích církve české. Tato zvyklost se udržela až do roku 1621. Při tomto později zbořeném kostele sv. Martina se nacházela kostnice a hřbitov. Při výkopu kanalizace v roce 1977 byly nalezeny zbytky tohoto kostela i zasypané šachty. Dodnes lidé, kteří zde žijí, mohou nalézt při práci na svých zahrádkách v zemi lebky. Dne 19. 2. 2022 za velmi větrného počasí se v těchto místech konala vzpomínková akce v rámci projektu „Bojovníci boží – 600 let“, při které promluvili akad. architekt T. Kotas, J. Motyčka a dr. M. Houška. Následně byla odhalena za účasti patriarchy Církve československé husitské pamětní deska. Další pamětní deska byla umístěna na nedalekém prostranství, kde došlo koncem roku 1421 k ústupové bitvě, kdy se Jan Žižka se svým vojskem dostal v noci taktickým způsobem ze Zikmundova obklíčení.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus