WebArchiv - archiv českého webu

Konference o kompaktátech v Jihlavě

Dne 26. ledna 2022 se uskutečnila ve velké gotické síni radnice v Jihlavě konference o kompaktátech. V úvodu pozdravili přítomné paní primátorka Karolína Koubová, hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a doc. Václav Liška – předseda památkové komory ČR. Během dne zazněly přednášky prof. Petra Čorneje, dr. Zdeňka Žaluda z Husitského táborského muzea, děkana ŘKC Jakuba Karla Berky, Tomáše Butty, patriarchy CČSH a dr. Adama Pálky z Centra medievistických studií. Hosté se odpoledne zúčastnili zahájení výstavy „Od kompaktát k reformaci. Jihlava v letech 1436-1573“ v Muzeu Vysočiny. Od 18 hodin se konala přednáška pro veřejnost, kterou pronesl přední historik prof. Petr Čornej. Vystoupila také dr. Renata Plíšková – ředitelka Státního okresního archivu v Jihlavě. O kompaktátech byla vydána publikace, ve které je také příspěvek děkanky HTF UK doc. Kamily Veverkové o čtyřech pražských artikulích a dr. Tomáše Butty o Jakoubkovi ze Stříbra a utrakvismu. Editorem knihy je doc. Václav Liška. /Fotografie jsou poskytnuty archivem města Jihlavy/
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus