WebArchiv - archiv českého webu

Advent 2021 v NO Blansko

ZAČÁTEK ADVENTU: Zahájení doby adventní v boskovickém kostele, požehnání adventních věnců. Jedna mladá maminka mně v Blansku říkala: „My bychom na bohoslužby chodili, ale kdyby nebyly v tam nelidskou dobu na vstávání.“ Usmál jsem se. Jak je to relativní. Pro někoho je vstát a jít do kostela na 9:00 hodin nelidská doma. Ale v Boskovicích to jde! Bohoslužby začínají každou neděli už v 7:45 hodin! Podívejte se, kolik dětí je u žehnání adventních věnců, a děti vstanou. A ti malí v kočárku nebo v náručí rodičů nejsou na fotce vidět, ale jsou s nimi v lavicích. Je třeba přemýšlet, jak to jde podporovat naše společenství, a ne jak to nejde. Díky Bohu za tento příklad. BOHOSLUŽBY O ADVENTNÍCH SOBOTÁCH V RUDICI: Kaple sv. Barbory je mírně nad naší vesnicí. V letošní prosincové adventní nadílce to bylo jako v pohádce. RORÁTY V BLANSKU: Každý rok společně prožíváme zvláštní bohoslužby, tzv. roráty. Zvony na kostelní věži odbíjejí 6:30 hodin a my společně bez varhanního doprovodu a za svitu lucerniček zpíváme antifonu: „Ejhle Hospodin přijde…“Vyjíždíme v 6:00 hodin z Kuřimi, abychom byli v Blansku včas. Bohu díky za zájem nás, kdo na roráty chodíme, že i ve sněhu byl kostel naplněný naší upřímnou vírou, zpěvem, modlitbou a účastí. Víte, v kolik hodin byl v kostele náš kostelník Honza? Už v 5:30 hodin pouštěl topení, připravoval všechno na bohoslužby, odmetal sníh. Díky i Honzovi za jeho ochotu a službu. ADVENTNÍ MODLITBY S LUCERNIČKAMI A DĚTI: S dětmi v Blansku jsme společně prožívali adventní modlitby a setkání v kostele. Každý s lucernou a osobní prosbou, chválou, díkem i vyznáním. DĚTI ZE ŠKOLY TGM V BLANSKU: Nejen pro nás domácí, ale i všem lidem bez rozdílu jsou otevřené naše kostely. Paní učitelka Piňosová ze Základní školy TGM (která stojí naproti kostela v Blansku) mě oslovila, zda by mohla přijít s dětmi se podívat k nám do kostela, prohlédnout si betlém, abych jim popovídal o adventu a o Vánocích. Tatínek paní učitelky je naším věrným účastníkem bohoslužeb v blanenském Senior centru. ŠTĚDROVEČERNÍ POBOŽNOST: Po bohoslužbách se svátostí pokání a veřejné zpovědi, přípravě na slavení Vánoc, dostanou každý rok účastníci obálku s pobožností a vloženou vánoční hostií. Pobožnost pro vás připravil bratr farář Martin a ochotně poskládaly děti v náboženství v Blansku a Liduška Laitová z Černé Hory. Bylo tom milé předvánoční společné dílo. ADVENTNÍ KONCERTY: Víte, kolik roků se u nás v Blansku konají adventní koncerty? Od nástupu našeho bratra faráře do služby v naší farnosti, tj. od roku 2000. To je koncertů, účinkujících a setkání, které jsme za ty roky prožili! Vzpomínáte? V loňském roce koncerty být nemohly. V letošním roce se nám podařilo cyklus připravit a uskutečnit, byť to bylo náročnější na organizaci. VYRÁBĚLI JSME BETLÉM: V Boskovicích děti v náboženství vyráběly betlém, který jsme měli vystavený při bohoslužbách. PŘÍPRAVA KOSTELŮ A KAPLÍ NA VÁNOCE: S Boží pomocí se nám podařilo všechno v týdnu před Vánocemi připravit pro příjemné slavení bohoslužeb na Blanensku i Vyškovsku. PŘÍPRAVA BLANENSKÉHO KOSTELA NA VÁNOCE: Musím opravdu moc poděkovat všem obětavým spolupracovníkům. Neřekli, že toho mají před Vánocemi dost doma, natož ještě chodit pomáhat do kostela. V čele s bratrem předsedou rady starších ing. Patrikem Hanáčkem přišlo pomoci 28 ochotných pomocníků. Takhle jsme připravovali náš kostel na letošní Vánoce. S vděčností farář Martin
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus