WebArchiv - archiv českého webu

Vernisáž výstavy Sbory Církve československé husitské na Ostravsku

V pátek 3. 12. 2021 se v Galerii na půdě Filozofické fakulty Ostravské univerzity konala vernisáž výstavy Sbory Církve československé husitské – kulturní dědictví našeho regionu mapující ostravské sbory CČSH. Vernisáž zahájila přivítáním proděkanka Ostravské univerzity Michaela Závodná a historik architektury a spoluautor výstavy Martin Strakoš, který přítomné seznámil s tímto projektem. Za Církev československou husitskou promluvil patriarcha Tomáš Butta. Vernisáže se také zúčastnili zástupci z řad studentů a pedagogů FF Ostravské univerzity. Výstavu si také prohlédli olomoucký biskup Tomáš Chytil, přednosta kulturního odboru ÚÚR Oldřich Nováček a vedoucí naukového odboru ÚÚR Tomáš Novák. Výstava navazuje na akce konané v letech 2018-20, které upomínaly na 100. výročí zrodu Církve československé husitské (1920-2020). Na počátku stál výzkumný projekt, který proběhl ve výročním roce vzniku Československé republiky (2018), zaštítěný univerzitními pracovníky a doktorandy katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze (FSv ČVUT) a historiky a teology z Církve československé husitské (CČSH) a odborníky z dalších institucí (zejména Národního památkového ústavu a FA ČVUT) a podpořený i grantem Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora regionálních kulturních tradic – Připomínka a oslava významných výročí roku 2018 spjatých s naší státností (1918, 1968, 1993). Projekt se zabýval meziválečnou stavební činností CČSH jako jednoho z institucionálních pilířů nově založeného československého státu. Publikovaná monografie Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů poprvé představila topografii (soupis) těchto staveb a zabývala se i interpretací tématu v širších souvislostech – dějinných, liturgických, urbanisticko-architektonických, výtvarných (obrazy, sochy, plastiky, reliéfy) i divadelních (divadelní sály). V roce 2020 pak v Praze v Betlémské kapli proběhla výstava, na kterou současná ostravská výstava navazuje. Ostravsko jakožto významné centrum CČSH bylo zastoupeno dvanácti hesly ve zmíněné monografii. Na této výstavě se téma představuje uceleněji, stále je ale zaměřeno víceméně na meziválečné stavební dědictví. Jsou doplněny další ostravské stavby a zhodnocení. Nicméně ani tak výčet zajímavých staveb není kompletní a nabízí se tak ve výzkumu pokračovat. Obecně tato výstava představuje pozoruhodné stavební dědictví CČSH, duchovní instituce, mající nepochybný význam při rozvoji prvorepublikové společnosti, a osvětluje její bohatou společenskou iniciační a stavební i sociální činnost, jejímž výsledkem byly po celém současném Česku stovky novodobých chrámů a dalších staveb, které se propsaly do panoramat mnoha měst a obcí. Dnes jsou tak nedílnou součástí kulturního dědictví ČR. Výstava prezentuje výběr ostravské sbory v chronologickém sledu, tak aby vynikl architektonický a tvarově-typologický vývoj (ale i návraty ke konvenčnějším formám). Zahrnuje desítky současných i mnoho dosud málo známých archivních fotografií, kopie původních stavebních plánů, pokud bylo možné je zatím dohledat. Výstava bude přístupná v Galerii na půdě (v prostorách chodby před Děkanátem, Reální 5, 6. patro) Filozofické fakulty Ostravské univerzity, do jarních měsíců 2022. Foto Tomáš Novák
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus