WebArchiv - archiv českého webu

Volební sněm Církve československé husitské k volbě patriarchy

V sobotu 19. 6. 2021 se v Husově sboru v Praze v Dejvicích uskutečnil volební sněm, který měl na programu volbu patriarchy Církve československé husitské. Sněm byl zahájen bohoslužbou – Liturgií dr. Karla Farského, vedenou biskupským sborem Církve československé husitské. Kázáním posloužil olomoucký biskup Tomáš Chytil. Ve svém kázání zdůraznil, že „svět poznamenaný válkou, nepřátelstvím, závistí, nenávistí, neklidem a utrpením“, potřebuje „skutečně dobrou zprávu“ – dnes jako kdysi. Naději, která je v Kristu – dobrém pastýři, který je předobrazem i pozemských pastýřů. „Dnešní svět není černobílý. Je těžké se v něm vyznat,… ale je tu spousta příležitostí pracovat k pokoji, usilovat o smíření, odmítat zjednodušování, přiznat svou chybu…“ Dotkl se i současné pandemické situace, která byla často charakterizována jako Boží trest či zkouška, ale „Bůh člověka také zachraňuje, nejde mu o zatracení, ale o spásu.“ Na počátku sněmovního jednání bylo zastoupeno 167, posléze 178 z celkového počtu 282 náboženských obcí Církve čs. husitské, celkem bylo přítomno 285 delegátů s hlasovacím právem z celkového počtu 555. Volební sněm vyslechl vystoupení obou kandidátů Mgr. Lukáše Bujny a Dr. Tomáše Butty a poté zvolil v prvním kole tajným hlasováním nadpoloviční většinou na třetí sedmileté volební období Dr. Tomáše Buttu. Znovu zvolený patriarcha Dr. Tomáš Butta ve svém projevu zdůraznil, že by chtěl ve svém dalším období zaměřit svou pozornost na katechezi – výchovu dětí, posílení významu laiků pro práci v náboženských obcích a vzdělávání bohoslovců a duchovních. Současně zdůraznil odpovědné nakládání s majetkem při přechodu k samofinancování církve. Instalace nově zvoleného patriarchy Dr. Tomáše Butty se uskuteční na svátek M. J. Husa 6. července v 10.00 v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus