WebArchiv - archiv českého webu

Sbohem bratře faráři! Rozloučení s Miroslavem Matoušem

Dne 1. dubna 2021 ve věku nedožitých 100 let zemřel přítel Přemysla Pittra, kazatel, farář, překladatel Cherubínského poutníka, spisovatel a básník Miroslav Matouš. Miroslav MATOUŠ (*28. 10. 1921 Nevratice na Jičínsku – 1. 4. 2021 Čerčany) po maturitě na jičínském gymnáziu v roce 1940 se krátce věnoval studiu angličtiny. Na konci 2. světové války byl nuceně pracovně nasazen při budování zbrojní továrny ve Skřivanech u Nového Bydžova. Po osvobození se přihlásil na Filozofickou fakultu UK v Praze, kde studoval filozofii, češtinu a srovnávací vědu náboženskou. Po únoru 1948 fakultu dobrovolně opustil. V letech 1949–1952 vyučoval ve Škvorci, Praze-Břevnově a v Praze-Vršovicích náboženství. Současně působil jako redaktor dětské rubriky v časopise Církve československé husitské Český zápas. V roce 1952 nastoupil v Církvi československé husitské kazatelskou dráhu a postupně působil v náboženských obcích Mělník, Praha-Hloubětín, Praha-Nusle, Praha-Michle a Praha-Žižkov jako kazatel. Kněžské svěcení přijal 6. října 1957. V prosinci 1958 mu byl z politických důvodů odňat státní souhlas pro výkon duchovenské služby a byl nucen odejít do dělnických povolání. Od roku 1945 vyhledával osobnosti našeho národa, se kterými diskutoval otázky víry a demokracie. Tímto způsobem se seznámil i s Přemyslem Pittrem a stal se na dva roky jeho blízkým spolupracovníkem a celoživotním přítelem. Po téměř deseti letech v dělnických profesích byl v roce 1967 přijat do kazatelské služby v Jednotě bratrské. Dvacet let působil v Dobřívě u Rokycan. Od gymnazijních let byl literárně činný. Napsal řadu básnických sbírek, vlastní paměti Putování rosou a prachem, životopisné knihy o Přemyslu Pittrovi (Zvláštní člověk Přemysl Pitter, Přemysl Pitter a vyšší režie) a biskupu Jednoty bratrské Adolfu Ulrichovi (V uniformě a v taláru). Rovněž je autorem knihy esejů Přemítání nad labyrintem, rozjímání o povaze lásky Eros mezi světlem a tmou. Radosti i trampoty, kterými prošel v Církvi československé husitské, zachytil v publikaci Hledání cesty světla. Po léta se věnuje překládání Hesel Jednoty bratrské, z německého jazyka se mu podařilo přebásnit Cherubínského poutníka od básníka a mystika Angela Silesia. Po celý život mu byla oporou jeho manželka Jarmila. Životní orientaci vždy nacházel prostřednictvím své víry v Boha. Bohoslužebné shromáždění spojené s rozloučením se zesnulým se koná v úzkém rodinném kruhu ve středu 7. dubna 2021 v 11 hodin v pražském Husově sboru ve Vršovicích (Moskevská 34). Autor medailonu Martin Jindra
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus