WebArchiv - archiv českého webu

Červená středa 2020

25. listopadu 2020 se již potřetí uskutečnila mezinárodní iniciativa Červená středa. Program v Praze začal konferencí v Karolinu o pronásledování pro víru ve světě, kterou zahájil rektor UK prof. Tomáš Zima, dále promluvili ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček, sekretář ČBK Stanislav Přibyl, předseda ERC Petr Jan Vinš a tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus. Program byl zakončen společnou křesťansko-židovská modlitbou (přenášenou též online), po níž následoval průvod centrem Prahy, kolem tří červeně nasvícených budov. Úvodního slova před budovou Karolina se zhostil předseda ERC Petr Jan Vinš, průvod pak pokračoval ke kostelu sv. Havla, kde promluvil sekretář ČBK Stanislav Přibyl. Následně si přítomní mohli poslechnout slova farářky CČSH Libuše Roytové u kostela sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a rabín Michael Dushinsky zakončil průvod u Staronové synagogy. Symbolem této iniciativy je nasvícení významných budov na červeno, což odkazuje na utrpení pronásledovaných pro víru. Základním poselstvím iniciativy je také prosazování svobody vyznání, vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity. Akci organizuje společně Česká biskupská konference s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Akce se konala také na dalších místech ve světě, např. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách, v Kanadě nebo ve Velké Británii. V minulém roce se k Červené středě připojilo na osmdesát subjektů po celé ČR. red., Foto: J.H.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus