WebArchiv - archiv českého webu

Slavnostní shromáždění ke Dni vojenských veteránů 2020

Dne 10. 11. 2020, v předvečer Dne válečných veteránů, se uskutečnila bohoslužba bez účasti veřejnosti v husitském kostele sv. Mikuláše na pražském Starém Městě. Na místě bylo natočeno několik slavnostních proslovů, další předtočené projevy budou začleněny do celkového videoprogramu, který bude jako celek zveřejněn. Projev měli mons. Jan Balík, generální vikář Arcidiecéze pražské, pluk. gšt. AČR Mgr. Jaroslav Knichal, hlavní kaplan, PhDr. Vojtěch Čelko, společnost Milana Rastislava Štefánika, ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha-správce církve CČSH, JUDr. Alena Schillerová, místopředsedkyně vlády a ministryně financí, MUDr. Zdeněk Hřib, primátor Hl. m. Prahy, a Ing. Petr Hejma, starosta městské části Praha 1. Bohoslužbu sloužili ThDr. Tomáš Butta, Th.D., patriarcha-správce církve CČSH, doc. ThDr. David Tonzar, Th.D., biskup pražský CČSH a Mgr. Libuše Roytová, farářka místní náboženské obce, za varhanního doprovodu Michala Hanzala. Foto a text: Tomáš Novák
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus