WebArchiv - archiv českého webu

Ekumenická připomínka čtyřstého výročí bitvy na Bílé hoře

V neděli 8. listopadu 2020 odpoledne se u mohyly na Bílé hoře uskutečnily ekumenické nešpory u příležitosti čtyřstého výročí bitvy. Generální sekretář ERC Petr Vinš přivítal přítomné a upozornil na mimořádná opatření, v rámci kterých se setkání a průvod konají. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference, společně s Danielem Ženatým, seniorem Českobratrské církve evangelické a předsedou Ekumenické rady církví, pronesli kající modlitby. Arcibiskup Jan Graubner četl evangelium a synodní senior Daniel Ženatý měl promluvu. Účastnili se zástupci řady církví. Na recitaci žalmů se podíleli členové komise pro dějiny 17. století a zazněla například píseň „Hrad přepevný je Pán Bůh náš“ a na závěr Magnificat recitovaný lektorkou z opatství Venio. Všichni přítomní si zapálili svíčky a louče a vydali se směrem do Aleje Českých exulantů. Během cesty se konala tři zastavení. Při prvním pronesl modlitbu Tomáš Holub, římskokatolický biskup plzeňský, při druhém zastavení se modlil Tomáš Butta, patriarcha CČSH, a při třetím zastavení vyslovil krátké zamyšlení rabín Karol Sidon, zástupce Federace židovských obcí. Průvod přišel do Aleje Českých exulantů, kde byl odhalen Kříž smíření. Autorem díla je německý benediktýn a umělec Abraham Fischer. Promluvili zástupci Prahy 6 Jan Lacina, předseda Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek a zástupkyně opatství Venio sestra Francesca. Zazněly společné přímluvy, Modlitba Páně a závěrečná žehnací modlitba těch, kteří obřad vedli. Účastníci se po skončení obřadu individuálně vydali do kláštera benediktýnek, kde mohli setrvat v tiché modlitbě u hrobu padlých a položit zapálené svíce. Akce se konala v omezeném počtu účastníků, i tak se setkala se značným zájmem ze strany věřících a další veřejnosti. Nešpory a průvod vysílaly živě televize Noe a rádio Proglas. Fotografie: Karel Cudlín, Tomáš Novák, Jiří Jančík. Text: Tomáš Novák.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus