WebArchiv - archiv českého webu

Festival pěveckých sborů v Táboře

Sbor Božích bojovníků v Táboře přivítal dne 26. září 2020 pěvecké sbory na festivalu, který se konal pod záštitou starosty Tábora Štěpána Pavlíka a patriarchy CČSH Tomáše Butty. Sestra farářka Kamila Magdaléna Lukasová v úvodu přivítala přítomné zpěváky i posluchače, kteří i navzdory nepříznivým okolnostem pandemie do Tábora přijeli a festivalu se zúčastnili. Přítomné pozdravil také bratr patriarcha Tomáš Butta a připojil krátké slovo o zpěvu v husitství. Postupně vystoupily čtyři pěvecké sbory - Sbor M. Jakoubka ze Stříbra za vedení sestry dr. Hany Tonzarové, Sbor Hlahol Tábor, Ratměřický sbor Jordánek a skupina Bacha Baby z Příbrami. Vystoupení všech účinkujících bylo obohacující a radostné, a celý festival se stal zdařilou akcí v roce 100. výročí Církve československé husitské. Sborový zpěv mohl tak ještě zaznít v čase, než došlo později k jeho zákazu v nouzovém stavu. Odpoledne bylo možné si prohlédnout výstavu v Táborském muzeu věnovanou 600. výročí založení husitského města Tábora. Foto archiv patriarchy
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus