WebArchiv - archiv českého webu

Konference ‚Komunikace ve společnosti a církvi, možnosti a úskalí‘

Dne 29. září se v pražské budově ústředí naší církve konala dlouho avizovaná teologická konference na téma Komunikace ve společnosti a církvi, možnosti a úskalí. Setkání organizoval naukový odbor ústřední rady CČSH a jeho pracovníci Mgr. Tomáš Novák a ThDr. Eva Vymětalová-Hrabáková též hojně navštívenému setkání předsedali. Poté co na začátku organizátoři konference ozřejmili její předmět a poslání, zabýval se první přednášející, doc. Jiří Beneš, způsoby komunikace ve spisech Starého zákona. Své vystoupení systematicky rozčlenil na první obecnou část o komunikaci uvnitř textu i komunikaci v osobních stycích. V druhé části podal vysvětlení praktické ilustrace tehdejší komunikace. Třetí část byla věnována podnětům ze spisů, zejména z citací ze SZ, jejich analýze na příkladech z knihy Sírachovec. ThDr. Jiří Lukeš provedl ve své přednášce analýzu vybraných textů z Nového zákona, zejména listů apoštola Pavla z hlediska obsahů komunikace včetně posouzení jejich forem i textů jednotlivých evangelistů. Neopomenul se vyjádřit k vedení tehdejších způsobů komunikace a střetům v různých kulturních dějinách v pozdějších dobách. Vzhledem k těmto poznatkům i různým interpretacím je nutno považovat biblický text za základ. Se svými bohatými zkušenostmi v naší církvi a s jejím vedením se bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta mohl pustit do rozsáhlého popisu vedení komunikace se všemi přednostmi i úskalími v nejnovější době internetového rozmachu. Vyzdvihl nutnost otevřeného dialogu a naslouchání, potřebu pečlivě vyhodnocovat informace, zodpovědně se rozhodovat a pečlivě se vyjadřovat. Vedení komunikace po teoretické i praktické stránce bylo předmětem vystoupení Mgr. Vladimíra Dvořáka, nezávislého kouče a facilitátora, jenž svůj výklad doplnil zkušenostmi z mnoha praktických oborů. K informaci o předmětu „Teorie násilné komunikace“ vystoupil terapeut a lektor Jan Burian, PhD. se svými praktickými poznatky z denního života. Celodenní konference bohatě splnila svůj cíl ohlédnout se za dosavadní praxí a poučit se z nedostatků. Jejím přínosem bylo, že vhodným způsobem rozšířila znalosti s možnostmi k uplatnění v živé církvi. Některé poznatky z výkladu a doporučení, zejména br. patriarchy, se mohou využívat i v jiných společenských, kulturních, sociálních a technických oborech. Čestmír Holeček. Foto: red
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus