WebArchiv - archiv českého webu

Generální synoda duchovních Církve československé husitské

V Praze se v Husově sboru v Dejvicích sešla 3. 9. 2020 synoda všech duchovních Církve československé husitské. Úvodní bohoslužbu sloužil pod vedením patriarchy ThDr. Tomáše Butty celý biskupský sbor. Kázal slovenský biskup ThDr. Jan Hradil. Generální synoda vzala na vědomí zprávu patriarchy o činnosti, zprávu o průběhu vyhledávacího řízení na funkci patriarchy a kandidaturu bratrů Lukáše Bujny a Tomáše Butty na funkci patriarchy CČSH. Oba kandidáti se plénu představili a čelili dotazům týkajících se jak duchovního směřování církve, tak i jejího hmotného zabezpečení. Volební období patriarchy (i biskupů) je sedmileté. Následně mohou být znovuzvoleni. V současnosti končí své druhé volební období VIII. patriarcha Církve čs. husitské, ThDr. Tomáš Butta, a to v roce 100. výročí Církve československé husitské. Volba patriarchy Církve čs. husitské se uskuteční při Volebním sněmu Církve československé husitské 24. 10. 2020. Členy volebního sněmu jsou všichni duchovní a z každé náboženské obce zvolení laici. Instalace zvoleného patriarchy se má konat na Den reformace 31. 10. 2020. Více informací Mgr. Hana Tonzarová, T.D. přednostka odboru pro ekumenu a vnější vztahy hana.tonzarova@ccsh.cz Tel: 00420 602 355 104. Foto J.H.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus