WebArchiv - archiv českého webu

Bohoslužebné setkání v náboženské obci Přepeře

Bohoslužebné setkání v Přepeřích s členy obce, jejich dětmi a dospívající mládeží, konané 12.července, bylo pro cizího návštěvníka překvapením, protože naprosto převažovala skupina mladých lidí. Jak se později ukázalo, sešli se tady dospívající mládežníci, převážně gymnazisti místní i z různých koutů kraje, aby načerpali morální a duchovní posilu jako dobrovolní vedoucí skupin dětského tábora chystaného u nedalekého Turnova. Tábor organizovaný Křesťanskou ekumenickou společností Young Life působí v Libereckém kraji již několik let a ve spolupráci s náboženskou obcí Přepeře připravuje v tomto roce program pro 58 dětí ve věku 8-15 let s tématikou seznamování s Biblí; dále také společnost organizuje pro děti různé hry, výuku angličtiny s rodilými mluvčími i další aktivity. V závěru tohoto bohoslužebného setkání připomněl duchovní z náboženské obce Liberec br. Slávek odkaz M. Jana Husa o usilování života v pravdě a uvedl příklady jeho statečnosti, hluboké víry v Boha a také mladým vedoucím k jejich zodpovědné práci požehnal. Náboženská obec Přepeře již dlouhodobě vede své členy, zejména děti k víře a tím je dobrým příkladem k následování. (Více informací o setkání naleznete v příštím čísle Českého zápasu). Velkou radost a potěšení z tohoto setkání měli místní husité a také Čestmír a Milada Holečkovi
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus