WebArchiv - archiv českého webu

Setkání u Lesní kaple Dr. Karla Farského ve Škodějově

V sobotu 13. června odpoledne se konala v rámci 100. výročí církve pouť do rodiště dr. Karla Farského v podkrkonošském Škodějově. Kromě slavnostní bohoslužby, kterou sloužil patriarcha CČSH Tomáš Butta, biskupové David Tonzar a Pavel Pechanec s duchovními, byly taktéž slavnostně otevírány tři okruhy naučných stezek. Ty vznikly v rámci obnovy přírodního areálu v rodišti prvního patriarchy, při níž byly odkryty i základy jeho rodné chalupy. - Již na začátku bohoslužby přišel déšť. Nebyl to žádný májový deštík lehce svlažující pole a louky, nýbrž pořádný červnový li-javec či ještě přesněji průtrž mračen s hromy a blesky. Deštníky sice na fotografiích působí, jakoby své držitele dostatečně kryly, ale ve skutečnosti byly úplně k ničemu... Bohoslužebný obřad ovšem nebyl vykolejen ze svých obvyklých kolejí. Bratr patriarcha v kázání vyzdvihl dva důrazy Farského teologie, a sice orientaci na přírodu a orientaci na církev, potažmo na člověka, který nebyl stvořen k tomu, aby s druhými soupeřil, ale aby s nimi spolupracoval ve vzájemné lásce. Proběhlo také slavnostní přijímání, ač pod deštníky. K pomníku Karla Farského kráčel již průvod za svitu slunečních paprsků. Potom modlitba, květiny u čerstvě osázeného obelisku (členové ústředí v čele s br. patriarchou v době koronavirové i předkoronavirové, a to nejen zde u pomníku, tvrdě zapracovali). Kytici k pomníku položila také starostka Semil bc. Lena Mlejnková, která vydržela spolu s ostatními všechen ten nečas. Nakonec byla přestřižena zelená stuha a tři okruhy naučných stezek slavně otevřeny. Jedná se o Farského naučnou stezku, Okna do duchovní krajiny naší země a Živou vodu, která má ekologické a výchovné zaměření. Všechny stezky s hlubokým zaujetím a praktickou znalostí podrobně představil Tomáš Butta; výklad doplnil koordinátor projektu Petr Číško. A poté již loučení a cesta rozbředlým terénem zpět na pevnou cestu a k domovům, kde se jistě všichni potřebovali osušit a převléci do suchého. Šárka Bažantová, foto J.H.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus