WebArchiv - archiv českého webu

Novým biskupem olomoucké diecéze CČSH bratr Tomáš Chytil

V naději z vedení Duchem byl dne 30. 5. 2020 zvolen novým pokračovatelem v biskupské službě v olomoucké diecézi bratr Tomáš Chytil. Kéž i jej nese Boží požehnání. Bratru biskupovi Rudolfu Göbelovi patří velké poděkování za jeho dosavadní službu v Kristu. Tomáš Chytil (1977) je farářem Církve československé husitské v Ostravě – Svinově a v Ostravě – Polance. Do roku 2003 byl členem náboženské obce v Kojetíně, kde pod vedením duchovních, manželů Dobromila a Olgy Malých, postupně přijal svátosti křtu, večeře Páně a biřmování. V letech 1997 – 2003 studoval Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor husitská teologie – psychosociální studia. V rámci přípravy pro duchovenskou službu vykonal průběžně od listopadu 2000 do května 2001 praktickou část v Praze – Vinohradech za laskavého dohledu místního faráře Daniela Majera. Po ukončení vysokoškolského studia přijal dne 25. 10. 2003 svátost kněžského svěcení v domovské náboženské obci Kojetín a následně byl zařazen jako duchovní v náboženské obci Ostrava - Svinov a pro potřeby ostravského vikariátu. Od dubna 2004 byl ve Svinově ustanoven farářem, od listopadu 2005 byl pověřen administrováním náboženské obce v Ostravě – Polance. V srpnu 2008 absolvoval pěší pouť do Compostely, tzv. francouzskou cestu ze Saint Jean Pied de Port. O deset let později do Santiaga de Compostely doputoval tzv. portugalskou cestou z Porta. Je ženatý, má dvě děti. Mezi jeho oblíbenou hudbu patří Dream Theater, Nightwish, Ennio Morricone, Vlasta Redl. Knihy, ke kterým se rád vrací, jsou Bible, Mika Waltari – Egypťan Sinuhet, Herrmann Hesse – Siddhártha.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus