WebArchiv - archiv českého webu

Setkání s Tomášem Masarykem v Lounech

V pátek 6. 3. 2020 navštívil Louny pan Tomáš Masaryk, praprasynovec prezidenta Masaryka. Pan Masaryk se zástupci města uctil památku svého předka u pomníku, odhaleného před dvěma lety při příležitosti 100. výročí založení Československa, a besedoval se žáky gymnázia V. Hlavatého. Jeho pobyt v Lounech byl zakončen ve sboru Dr. K. Farského, kde se konala beseda s občany. Na úvod rozhovoru pana Masaryka s přítomnými návštěvníky kostela seznámila farářka Helena Smolová posluchače s historií vztahů Církve československé a Tomáše Garrigua Masaryka a také připomněla pohnuté chvíle jeho úmrtí v září 1937, které hluboce zasáhlo členy zdejší náboženské obce, jak dokládají zápisy v Kronice. Podvečer v husitském sboru zpříjemnil svým vystoupením chrámový pěvecký sbor pod vedením předsedkyně a varhanice Ivany Derflerové. NO Louny
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus