WebArchiv - archiv českého webu

Ekumenická bohoslužba zástupců tří církví

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se v katolické Oáze v Praze - Černém Mostě konala ekumenická bohoslužba zástupců tří církví: Pavla Trefného (CB), Edwarda Walczyka (ŘKC) a Michaely Noe Švestkové (CČSH), která posloužila kázáním. Toto živé společenství se k bohoslužbě a modlitbám za jednotu křesťanů schází již několik let. Po bohoslužbě následovalo agapé, na kterém setkání pokračovalo družnými rozhovory. Nechť se nám stále více daří naplňovat Kristova slova: „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás." (Jan 15, 12) Nebo jak je psáno v epištole Římanům: Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Michaela Noe Švestková
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus