WebArchiv - archiv českého webu

Slavnostní odpoledne 11. ledna 2020 u příležitosti stého výročí církve

Věřící Církve československé husitské se při příležitosti oslavy jejího stého výročí sešli v mnoha sborech našich náboženských obcí a 11. ledna 2020 od 14 hodin pak na místě k tomu nejvhodnějším – v chrámu sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí, kde před sto lety proběhly památné české bohoslužby s proklamací založení církve. Součástí oslav byl i průvod s praporem k nedalekému secesnímu Šalounovu Pomníku Mistra Jana Husa, kde zazněla modlitba a byly položeny květiny a k památníku popravy českých pánů, vůdců stavovského protihabsburského povstání. Bohoslužbu přenášenou Českou televizí vedl spolu s biskupským sborem br. patriarcha Tomáš Butta (jeho kázání otištěno v Českém zápase č. 3). Během liturgie Karla Farského vystoupil Pěvecký sbor Mikrochor se sbormistrem Lukášem Prchalem a sólisté M. Bauerová (zpěv), F. Bílek (trubka) a M. Hanzal (varhany). Naše církev je již 56 let součástí ekumenické rodiny a tak nepřekvapí, že zazněly pozdravy ekumenických hostů - předsedy ERC v ČR a synodního seniora ČCE Daniela Ženatého a biskupů Římskokatolické církve Václava Malého a Tomáše Holuba. Ekumenu zastoupili též například arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku vladyka Michal, biskup Slezské evangelické církve Tomáš Tyrlík, superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, biskup Jednoty bratrské Jan Klas; zahraniční ekumenu pak generální tajemník Světové rady církví Dr. Olav Fykse Tveit a generální tajemník Společenství evangelických církví v Evropě Dr. Mario Fischer. Z oblasti politického života navštívili naše shromáždění paní Livie Klausová, zástupci vlády ČR – místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, senátoři Petr Šilar, Pavel Fischer a Jiří Drahoš, kancléř Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Morávek a zástupci velvyslanectví Německa a Maďarska. Za akademickou obec se účastnili rektor Univerzity Karlovy Prof. Tomáš Zima, prorektor Univerzity Karlovy Prof. Jan Royt a emeritní rektor Univerzity Karlovy Prof. Ivan Wilhelm. Přítomni byli také předseda Československé obce legionářské plk. MUDr. Pavel Budinský, tajemník ČsOL. ing. Milan Mojžíš a další významní hosté. Slavnostní odpoledne pokračovalo setkáním v Brožíkově sále Staroměstské radnice pod záštitou radní pro kulturu Pražského magistrátu paní Hany Třeštíkové. Podrobnější informace viz zpráva na těchto webových stránkách. redakce ČZ, fotografie Karel Cudlín
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus