WebArchiv - archiv českého webu

Slavnostní odpoledne 11. ledna 2020 u příležitosti stého výročí církve

Věřící Církve československé husitské se při příležitosti oslavy jejího stého výročí sešli v mnoha sborech našich náboženských obcí a 11. ledna 2020 od 14 hodin pak na místě k tomu nejvhodnějším – v chrámu sv. Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí, kde před sto lety proběhly památné české bohoslužby s proklamací založení církve. Součástí oslav byl i průvod s praporem k nedalekému secesnímu Šalounovu Pomníku Mistra Jana Husa, kde zazněla modlitba a byly položeny květiny a k památníku popravy českých pánů, vůdců stavovského protihabsburského povstání. Bohoslužbu přenášenou Českou televizí vedl spolu s biskupským sborem br. patriarcha Tomáš Butta (jeho kázání otištěno v Českém zápase č. 3). Během liturgie Karla Farského vystoupil Pěvecký sbor Mikrochor se sbormistrem Lukášem Prchalem a sólisté M. Bauerová (zpěv), F. Bílek (trubka) a M. Hanzal (varhany). Naše církev je již 56 let součástí ekumenické rodiny a tak nepřekvapí, že zazněly pozdravy ekumenických hostů - předsedy ERC v ČR a synodního seniora ČCE Daniela Ženatého a biskupů Římskokatolické církve Václava Malého a Tomáše Holuba. Ekumenu zastoupili též například arcibiskup pražský a českých zemí Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku vladyka Michal, biskup Slezské evangelické církve Tomáš Tyrlík, superintendent Evangelické církve metodistické Petr Procházka, biskup Jednoty bratrské Jan Klas; zahraniční ekumenu pak generální tajemník Světové rady církví Dr. Olav Fykse Tveit a generální tajemník Společenství evangelických církví v Evropě Dr. Mario Fischer. Z oblasti politického života navštívili naše shromáždění paní Livie Klausová, zástupci vlády ČR – místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, senátoři Petr Šilar, Pavel Fischer a Jiří Drahoš, kancléř Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Morávek a zástupci velvyslanectví Německa a Maďarska. Za akademickou obec se účastnili rektor Univerzity Karlovy Prof. Tomáš Zima, prorektor Univerzity Karlovy Prof. Jan Royt a emeritní rektor Univerzity Karlovy Prof. Ivan Wilhelm. Přítomni byli také předseda Československé obce legionářské plk. MUDr. Pavel Budinský, tajemník ČsOL. ing. Milan Mojžíš a další významní hosté. Slavnostní odpoledne pokračovalo setkáním v Brožíkově sále Staroměstské radnice pod záštitou radní pro kulturu Pražského magistrátu paní Hany Třeštíkové. Podrobnější informace viz zpráva na těchto webových stránkách. redakce ČZ, fotografie Karel Cudlín
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus