WebArchiv - archiv českého webu

Konference Od Bible k člověku

21. 11. 2019 se na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnila konference Od Bible k člověku. Zahájení se ujala děkanka fakulty doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D., která hned v úvodu připomenula osobnost již zesnulého profesora Zdeňka Kučery. Také mluvila o důležitosti svobody a interdisciplinárního dialogu. Za Církev československou husitskou vystoupil Tomáš Novák Mgr. ThD., po kterém následovaly přednášky Mgr. Jiřího Lukeše, Th.D. – Na čem záleží při čtení Bible a Mgr. Sylvie Stretti – Základy krizové komunikace v zátěžových situacích. Po obědě pokračovala konference odpolední částí, sdílením dobré praxe. Semináře se konaly ve dvou blocích, v rámci kterých se představila Mgr. Ing. Henrieta Tresťanská a Mgr. Sylvie Stretti s tématem práce v mezilidsky obtížných situacích, druhý blok týkající se práce s biblickým textem pak otevřel Mgr. Jiří Lukeš, Th.D spolu s Mgr. Davidem Frýdlem. Poslední částí účastníky konference provedla Mgr. Ing. Henrieta Tresťanská, která mluvila o službě nemocničního kaplana, ve druhém bloku zas Mgr. David Frýdl přiblížil farářskou přípravu na kázání. Po závěrečném zhodnocení a diskuzi se zakončení konference ujal prof. ThDr. Jan B. Lášek a organizátorka konference Mgr. Veronika Matějková.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus