WebArchiv - archiv českého webu

Otevření kaple v Divicích

Asi deset kilometrů od Loun se nachází malebná obec Divice se středověkou tvrzí. V roce 1930 si zde příslušníci nově založené Církve československé postavili malou kapličku, v níž se scházeli k bohoslužbám a dalším obřadům. Postavení kaple předcházely „boje o kapli“, velmi podobné těm, které jsou známé také z jiných měst a míst tehdejšího Československa. Katolickou kapli sv. Anny po roztržce o anenské pouti r. 1929 museli příslušníci nové církve opustit. Stavba vlastní kapličky trvala jen několik měsíců. Podle obecní kroniky požádali Divičtí 26. ledna 1930 o povolení ke stavbě a již 19. května 1930 byla kaple slavnostně vysvěcena za účasti československého faráře Pokorného jako zástupce tehdejšího patriarchy Procházky. Divice dlouho patřily do obvodu náboženské obce Cítoliby. V r. 2016 se pozemky i se stavbou staly administrativní chybou při zápisu do listu vlastnictví majetkem náboženské obce Louny. Když jsme se stali vlastníky, rozhodli jsme se kapli opravit. Její stav byl neutěšený. Naší žádosti o dotaci na opravu, žel, Krajský úřad v Ústí nad Labem nevyhověl. Pomohla nám pražská diecéze, která poskytla prostředky z diecézních fondů, za něž byly uhrazeny klempířské práce. Zednické práce zaplatila náboženská obec. Kapli jsme vyzdobili obrazy z Taizé a zavěsili jsme v ní nový kříž. V pátek 8. listopadu 2019 jsme kapli za účasti věřících z Loun i z Divic společně s bratrem a sestrou z ekumeny zasvětili službě Bohu a lidem. Rozhodli jsme se ji věnovat památce československých legionářů - také proto, že se nedaleko kaple nachází rodný dům jednoho z padlých v bitvě u Zborova, divického občana Svítka. Do kaple jsme přenesli tři svíce, které byly zapáleny na lounském náměstí u pomníku M. Jana Husa 2. července 2017 v den 100. výročí památné zborovské bitvy. Každá z nich připomíná jednoho padlého legionáře z Loun a okolí. Nyní jsou svíce spolu s prstí ze zborovského bojiště na oltáři v kapli. Bohoslužbu doprovodil zpěvem národních písní chrámový pěvecký sbor z Loun pod vedením Ivany Derflerové. Rádi bychom konali v kapli bohoslužby a příležitostné koncerty. Děkujeme všem, kdo přispěli k obnově kaple a kdo se podíleli na slavnostní bohoslužbě! Helena Smolová, farářka
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus