WebArchiv - archiv českého webu

Díkůvzdání za úrodu v Blansku

V naší blanenské náboženské obci prožíváme každý rok první říjnovou neděli, letos 6. 10. 2019, slavnost „Díkůvzdání za úrodu“. Je to krásné zastavení a setkání na vrcholu sklizně. Připomínat si to, že máme co jíst, není samozřejmost, že je to dar, za který patří Bohu dík. Uvědomujeme si však, že oněch nesamozřejmostí je daleko více: oděv, životní síla, nerostné suroviny… K tomu, abychom žili plně, potřebujeme a přijímáme životní prostředí v nejširším slova smyslu, tedy i lidi kolem nás, celou přírodu a kulturu. Aby se tato šíře Božích darů připomněla, mluvívá se ve sborech často jen o slavnosti „díkůvzdání“. Apoštol Pavel píše koloským křesťanům: „A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.“ (Kololosanům3,15) Vděčnost zde vyjadřuje základní životní postoj – za přináležitost k celému velkolepému Božímu stvořitelskému dílu. Vděčnost ovšem znamená s ním dobře zacházet. V Blanenském kostele i na Brťově, Rudici a Boskovicích na první říjnovou neděli 6. 10. 2019 bylo připraveno díkůvzdání Hospodinu na všechny dary z našich polí, zahrad, sadů a vinohradů. Chvála Pánu za dostatek, který máme. Rada starších v Blansku
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus