WebArchiv - archiv českého webu

Náboženská obec Přepeře si připravuje nové členy

Obec Přepeře u Turnova, o které existuje první záznam již z roku 1323, má v současnosti sice jen 900 obyvatel, ale jde o čilou náboženskou obec vzniklou před 91 lety. Poměrně velká účast na bohoslužbách, na kterých jsou z poloviny děti, svědčí o příkladné péči a zájmu rodičů o jejich duchovní život. Na bohoslužbě dne 28. července rozvinul kazatel bratr V. Lorenovicz úvahu na verše knihy Genezis o prosbě praotce Abrahama k Hospodinovi, aby nezatracoval lid kvůli nespravedlivým. Po Abrahámových přímluvách se ukazuje, že Bůh je prosbám a modlitbám otevřený a proto nemáme ani my umdlévat ve svých záměrech. Poučení nacházíme u Ježíše, který nás naučil modlitbě k našemu Pánu s důvěrou v jeho pomoc. Podobná vytrvalost jako u Abrahama se osvědčila i přepeřským věřícím, kteří se neúnavně starají nejen o svůj stánek, ale také o své členy tak, že pomáhají starším spoluobčanům a především vychovávají novou generaci. Nejstarší členka sestra Běla se v duševní svěžesti dožívá devadesáti dvou let, nejmladší ve sboru je dvouměsíční holčička Zoe. Bohoslužbu uzavřela vhodně vybraná píseň „Důvěřuj se v Pána“ a přátelské setkání na přilehlé zahradě. Snažení v této náboženské obci si zaslouží obdiv. K tomu lze jen přát, aby se jí s Boží pomocí podařilo zvládnout všechna předsevzetí. Čestmír Jan Holeček
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus