WebArchiv - archiv českého webu

Sázavská pouť 2019

K slavnostnímu setkání poutníků z různých koutů České republiky i ze zahraničí došlo dne 30. června na sázavské louce při nábřeží Cyrila a Metoděje nedaleko kláštera. Touto změnou umístění pouti oproti předchozím letům se nic nezměnilo na vztahu k přímému místu kláštera, místu působení opata Prokopa, jehož si při této příležitosti společně s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem připomínáme... Pouť letošního již 19. ročníku zahájil bratr patriarcha Tomáš Butta s biskupem pražské diecéze bratrem Davidem Tonzarem bohoslužbou s tématy dle Písma – z knihy proroka Izaiáše, Pavlova listu Efeským a evangelia podle Marka. Uvědomujeme si, že naše prostředí jako Dům modlitby je určeno pro všechny národy a cesta k víře i k spasení je prokládána různými nesnázemi, které je nutno překonávat s Boží pomocí. Proto je potřeba vydržet na správném místě a nést štafetu víry, podobně jako byli naši předci vyzbrojeni na misii. Sílu nacházíme na těchto místech i letos v kalendářním roce končícím devítkou a rezonujícím s výročími Cyrila (869), a s příchodem opata Prokopa právě do toho prostředí (1009), ve kterém bojoval s pohanstvím. Jako symboly k nalezení cesty si rovněž připomínáme výročí Jakoubka ze Stříbra (1429) i 100 let první bohoslužby v češtině (1919). Bohatý program pouti byl připraven s láskou a obětavostí jak pro dospělé tak i pro děti. Na taneční vystoupení skupiny Gitane navazovalo Agapé s kvízem o ceny ve znalostech souvisejících s Biblí. Mile překvapilo nové nastudování hry „Basilejský sněm“ s aktualizací pro současnost, připomínající lité boje tehdejších husitů za prosazení čtyř pražských artikulí. Divadelní spolek při náboženské obci naší církve Praha-Vinohrady utvořený z amatérských nadšenců,  dokázal elegantně a se studentskou rozverností vylíčit podle historických pramenů tehdy pravděpodobně tvrdý průběh i smírčí jednání. Jejich výkony byly odměněny bouřlivým potleskem. Za úspěch provedení vděčíme i autorovi předlohy a dramaturgovi. Pro děti i v doprovodu dospělých se setkala s velkou oblibou zážitková hra „Cestou necestou k Prokopově studánce“, i jako symbolika k tématice „voda živá“. Na stezce lemované zastaveními s kvízy se účastníci dověděli nejen mnoho zajímavostí o opatu Prokopovi, ale i řadu historických souvislostí. Program pro děti zpestřovaly taneční a hudební workshopy skupiny Beruška Band a Woskovek ze Sázavy a dětí z nízkoprahu Husita – jenž pro účastníky pouti rovněž připravil bohaté občerstvení – a výtvarná soutěž. Za zdařilou pouť patří organizátorům i dobrovolníkům obětavě zajišťujícím úspěšný průběh velký dík. Setkání na letošní Sázavské pouti prokázalo, že máme „dost oleje do svící“, abychom s takovou výzbrojí dokázali světlo víry obětavě a s nadšením rozšiřovat ve všech oblastech duchovního a společenského života. Čestmír Jan Holeček
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus