WebArchiv - archiv českého webu

Příběh Basilejského koncilu opět v Nuslích

K opětné prezentaci došlo dne 19. května 2019 po dvou úspěšných reprízách. Původní předloha zpracovaná br. Davidem Hronem, dále vytvořené loutky zpodobňující účastníky koncilu i scénické a režijní zpracování br. Martinem Čihákem, zůstávají nezměněny. Po předchozích zkušenostech spočívá současná úprava v rozšíření o sbor táborských husitů se zpěvy a o některé doplněné texty. V novém nastudování se projevily výraznější slovní projevy amatérských herců. Lepší orientaci pro návštěvníky v historických událostech umožňuje vtipně připravený písemný program uvádějící i příčiny vedoucí k Basilejskému koncilu. Děj této divadelní hry se zabývá tou části koncilu, na které došlo pro české dějiny k důležitému jednání českých husitů se zástupci tehdejší evropské katolické reprezentace o vztazích husitského učení k učení obecné církve. K posunu předchozích zdlouhavých jednání přispěla neúspěšná křížová výprava do husitských Čech v r. 1431, kdy po bitvě u Domažlic se katolický kardinál Cesarini zachránil útěkem, avšak se ztrátou svého kardinálského klobouku. Tak dospěl k názoru, že s husity je třeba jednat a proto je pozval do Basileje. Čeští husité na tomto jednání vysvětlovali a obhajovali 4 pražské artikuly, zatím co katoličtí představitelé oponovali a trvali na svých dogmatech. Kardinál Giuliano Cesarini nakonec dojednal smír, který později vyústil k přijetí Basilejských kompaktát. Herci představující oba zúčastněné tábory vedou břitké dialogy, přesvědčivě zvládají ostrá jednání a naplněni emocemi s elánem obhajují své názory nejen slovními bitkami, ale i vtipnými gagy a sněhovými koulemi. K aktualizaci hry pro současného diváka vtipně dopomáhá hlasatelka Basilea TV / kolportérka Českého zápasu. Amatérští herci z řad naší církve dosáhli se studentskou rozverností zatáhnout diváka do historických událostí, poukázat na obdivuhodnou statečnost našich předků a nenásilně ho poučit o důležitosti setrvávat na poznané pravdě i při hledání společných východisek. Hra je tedy stále živá i příkladná pro současného diváka a proto zřejmě najde své příznivce také na dalších setkáních nejen v naší církvi. Svůj názor s využitím podkladů od autorů po zhlédnutí hry sepsal Čestmír Jan Holeček
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus