WebArchiv - archiv českého webu

Setkání zástupců ERC a ČBK v centru Mariapoli v Praze

Ve čtvrtek 2. května 2019 od 12 hodin se v centru Mariapoli v Praze-Vinoři uskutečnilo setkání členů Řídícího výboru Ekumenické rady církví v České republice s radou pro ekumenismus České biskupské konference. Za Církev československou husitskou byl přítomen bratr patriarcha Tomáš Butta. Setkání se též zúčastnili zástupci dalších náboženských hnutí.
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus