WebArchiv - archiv českého webu

Knihu Sbory CČSH jsme uvedli do života

Husův sbor na pražských Vinohradech hostil aktéry a diváky programu slavnostního představení knihy „Sbory CČSH – architektonické dědictví našich regionů.“ Prezentace nové publikace se tam konala v úterý 19. března 2019. Velkoformátová 350 stránková barevná knížka s bohatým obrazovým materiálem ze současnosti i z archivů je zaměřena na vlastní stavební činnost a architekturu sakrálních staveb naší církve v meziválečném období. Právě tato architektura se totiž před tím nedočkala hlubšího prozkoumání. „Podařilo se shromáždit velké množství materiálu k tématu, které zatím nebylo hlouběji a uceleněji zpracován,“ vyzdvihl patriarcha Tomáš Butta přínos publikace, jež má opravdu široký záběr. Pojednává totiž o téměř sedmdesáti sborech ze všech diecézí v České republice a na její přípravě se podílelo 21 autorů z CČSH, Katedry architektury FSv ČVUT, FA ČVUT, NPÚ-ÚOP Ostrava a Liberec a dalších pracovišť. „Když jsme promýšleli podobu a tvar publikace, tak se diskutovaly různé možnosti. Jedna z nich byla, že by publikace měla tvar čtverce. Ale nakonec se zvolil tento velký formát na výšku, protože sbory mají ono vertikální zaměření – vše směřuje vzhůru: věže, okna, sloupy,“ uvedl ve své slavnostní řeči patriarcha a doplnil: „Tato architektura jakoby nás pozvedala vzhůru. Vyjadřuje viditelně to, co zaznívá v úvodu naší liturgie: „- neboť duch náš touží povznésti se k tobě v zbožné modlitbě.“ A také to, co je na začátku slavení tajemství svaté Kristovy večeře: sursum corda (vzhůru srdce).“ Vedle Tomáše Butty poděkovala všem autorům a spolupracovníkům také doc. Lenka Popelová, která koordinovala přípravu publikace za Fakultu stavební ČVUT. O vzniku knihy promluvil také prof. Mikuláš Hulec z ČVUT. Slavnostní náladu programu umocnil krátký koncert varhaníka Michala Hanzala a trumpetisty Františka Bílka. Akce se těšila hojné návštěvě široké veřejnosti. Kniha Sbory CČSH vyšla k loňskému významnému výročí vzniku republiky a k blížícímu se kulatému jubileu založení naší církve v roce 2020. Při této příležitosti by právě v příštím roce měla vzniknout výstava vycházející z publikace a představující všechny stavby, jež jsou v ní zahrnuty. Loni v říjnu také proběhla konference Sbory CČSH a ta byla stejně jako kniha součástí ročního projektu.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus