WebArchiv - archiv českého webu

Postřehy ze setkání na Světovém dni modliteb

Světový den modliteb patří už pravidelně k církevním setkávání žen. Jednou z náboženských obcí naší církve, které setkání letos pořádaly, byla pražská vinohradská obec. Příběhy připravily křesťanské ženy ze Slovinska. Bohoslužbu a setkání žen připravila a dne 2. března 2019 vedla sestra Jana Špaková. Jako příznačná pro tento den zazněla v úvodu píseň č.301 „Pane dnešek je den chvály“. Zkušenosti se smutným až drsným životem některých žen ve Slovinsku vyvěrají z následků rozpadu bývalé republiky Jugoslávie, nedořešených vztahů a s tím spojených traumat. Mnohé ženy žijí na okraji společnosti, nemohou najít doma práci, marně se pokouší dostat do zahraničí, jiné jsou opuštěné a vychovávají děti samy nebo pečují o rodiče/prarodiče, pro něž chybí dostatečná péče, případně ženy žijí v rodině s alkoholikem nebo pro svůj romský původ nemohou najít zaměstnání. Prosby u Boha za podporu těchto nešťastných žen předčítaly naše ženy z českých církví. Pro kázání a přímluvy za ženy nacházející se v potížích zvolila sestra Špaková text ze 17. kapitoly Lukášova evangelia o „pozvaných, kteří neuznali za vhodné přijít na hostinu a milosrdenství hostitele, který vyzval chromé a slepé, aby místo nich přišli“. Přátelskou atmosféru celému setkání dodalo promítání obrázků z krajiny, života a zajímavostí současného Slovinska. Milým překvapením byla návštěva pana velvyslance Slovinské republiky v ČR s manželkou a jeho pozdrav od bratrských křesťanů ze Slovinska. Za přípravu a realizaci tohoto setkání, považovaného ve srovnání s předchozími za nejlepší, je nutno poděkovat sestře Mgr. Janě Špakové i kolektivu žen z ČČSH a Jednoty bratrské. Čestmír Jan Holeček




Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus