WebArchiv - archiv českého webu

Ekumenismus v královéhradecké diecézi

Na Královéhradecké diecézi se v rámci pravidelných Diecézních kateder uskutečnilo dne 27.2. 2019 setkání nad uvedeným tématem. Před jeho otevřením přivítal br. biskup P. Pechanec přítomné členy církve i návštěvníky a biskupa z katolické církve br. Václava Malého. V úvodu posloužil pobožností bratr vikář B. Mlýnek s kázáním na text o Proměnění Páně jako přípravu k nadcházející postní době. Podle biblického příběhu vzal Ježíš na vysokou horu své apoštoly Petra, Jakuba a Jana, kde se všem zjevil Mojžíš a Eliáš. Petr si pochvaloval přítomnost Ježíše s těmito biblickými významnými postavami a navrhl postavit jim tři stany jako důkaz pospolitosti. Avšak po náhlém zastínění oblohy tato zjevení zmizela a zazněla slova “toto jest můj vyvolený syn, toho poslouchejte“ Ježíš však apoštolům naznačil, že jeho další cesta bude provázena nepřátelstvím, bolestí, křížem a potom teprve nastane vzkříšení. Bratr vikář k výkladu textu o Proměnění Páně dodal svou osobní bolestnou zkušenost z doby totality a pak úlevu a radost při změně s příchodem demokratického režimu. Té cestě ke změně však předcházelo tupení a šikana. Výkladem Písma se svou osobní zkušeností navodil tak bližší porozumění pro následující vystoupení našeho hosta, který je veřejnosti znám jako osobnost podílející se také na pádu totality. Biskup Václav Malý ve své přednášce uvedl některé zásady charakterizující ekonomismus. Ty spočívají v propojování vztahů mezi církvemi na základě poznávání hierarchických pravd při osobních stycích a v ideologických disputacích. Hlavním cílem je vzájemné usmíření, protože v minulosti bylo napácháno mnoho křivd. Ze strany papeže Jana Pavla II. byl učiněn vstřícný krok, když vyslovil, že M.J. Hus již není pokládán za kacíře, ale za reformistu. Jan Hus byl podle Václava Malého poctivý kněz, i když se v něčem mýlil. Katolická církev má zájem o rozšiřování a prohlubování ekumenismu. V r. 1993 byl vydán „Ekumenický direktorář“, ve kterém jsou uvedeny zásady jako např. vztahy mezi křesťany, přijímání svátostí, vytváření sesterských společenství, respektování rozmanitostí mezi církvemi a úcta ke svědomí jiných lidí; odmítá se však přetahování členů mezi církvemi. Podle osobního názoru br. V. Malého existují odlišnosti mezi církvemi, které však nebrání jejich vztahům. Katolíky charakterizuje zejména smysl pro symboliku a v poslední době akceptuje i přijímání pod obojí, pokud o to křesťan požádá. Nesouhlasí s postojem kněží, kteří tento způsob přijímání odmítají. Br. Malý vyslovil lítost nad tím, že v r. 1920 došlo k rozdělení před tím společné církve. Má však radost, že CČSH je od r. 1953 členem Světové rady církví. Na závěr svého vystoupení vyjádřil názor, že společným cílem pro všechny křesťanské církve je jít cestou evangelia se základem v Bibli. Celé setkání nad tématem ekumenismus uzavřela otevřená a přátelská diskuze s dotazy a upřímnými odpověďmi bratra biskupa V. Malého. Účastníci ocenili vysokou úroveň a přínos témat Diecézní katedry pro naše vzájemné vztahy. Bratru biskupovi Pechancovi a jeho spolupracovníkům při organizaci patří velké díky. Čestmír Jan Holeček
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus