WebArchiv - archiv českého webu

Připomínka TGM už poosmnácté v budově parlamentu

Setkání při příležitosti 169. výročí narození našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka v rámci projektu „Naše a evropská společnost“ se tradičně konalo v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze. V pondělí 4. března 2019 zde tato akce připravená Kulturní radou CČSH proběhla již poosmnácté. Záštitu nad ní převzal předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Patriarcha CČSH Tomáš Butta v úvodním projevu přivítal všechny posluchače a připomněl, že v příštím roce si budeme připomínat sté výročí založení naší církve. „Církev československá husitská vědoma si historických souvislsotí svého vzniku s vděčností se přihlašuje k T. G. Masarykovi a jeho odkazu. S úctou si každoročně připomínáme jeho osobnost i zde v prostorách Parlamentu ČR," řekl mj. patriarcha. Všechny přítomné také pozdravil pražský biskup David Tonzar. Přednášky pronesli děkanka HTF UK doc. Kamila Veverková (na téma Masarykův Hus jako výzva pro posílení českého národního zápasu) a prof. Miloslav Bednář z Filosofického ústavu AV ČR (na téma Masarykovo pojetí nové demokratické Evropy). Přednosta naukového odboru ÚÚR CČSH prof. Zdeněk Kučera v závěrečné reflexi zmínil heslo prvního prezidenta „Ježíš, ne Caesar“. „Pro Masaryka je rozhodující svobodný člověk stvořený k obrazu Božímu, který se svobodně zavazuje nebo nezavazuje k určitým povinnostem. Rozhodujícím motivem jeho jednání je skutečně svoboda,“ uvedl také Zdeněk Kučera. V programu vystoupil smíšený pěvecký sbor SMETANA Hradec Králové se sbormistrem Janem Jiráčkem. Úlohy moderátorů slavnostního setkání se ujali Jiří Vaníček a Eva Vymětalová Hrabáková.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus