WebArchiv - archiv českého webu

Vánoce 2018 v Blansku

Celý advent jsme se při nedělních bohoslužbách, ranních bohoslužbách před svítáním, spoustě koncertů a setkání připravovali na narození Páně. Slovy písně: "Ejhle Hospodin přijde..." a On přišel v betlémském dítěti. Děti chodily na roráty s klasickými lucernami. Po závěrečných rorátech v sobotu 22.12. jsme si při společné snídani rozdělili úkoly ohledně výzdoby kostela na Vánoce. O čtvrté adventní neděli jsme slavili svátost pokání s veřejnou zpovědí, jak závěr kající doby a přípravu na slavení noci narození Páně. Po posledním koncertu 23.12. v 19:00 hodin se nás dvacet pět bratří a sester dalo do zdobení a úklidu blanenského kostela. Na letošní pouti do Svaté země, Izraele, jsme navštívili Betlém, místo narození Pána Ježíše. U místního řezbáře jsme objednali nový betlém, pro náš kostel v Blansku. Od letošních Vánoc budeme máme u nás betlém vyřezávaný z Olivového dřeva přímo v Betlémě. Je to celkem unikát, kolik je takových kostelů u nás, které mají betlém z Betléma?. Naši věřící v diaspoře si během týdne připravili jednotlivá místa pro slavení vánočních bohoslužeb, protože se konají bohoslužby i v několika obcích kolem Blanska /Brťov, Rudice, Křtiny, Boskovice, Vítějeves, Lysice, Černá Hora a Blansku-kapli/. Zvláštností je Půlnoční v Rudici, na Štědrý den 24.12., která se koná ve 23:30 hodin pod širým nebem na návsi u Boží muky za doprovodu dechové hudby. Letos pěkně vyfukovalo. Dechová hudba Olšověnka nás krásně doprovodila při zpěvu. Kromě každodenního slavení bohoslužeb jsme náš blanenský kostel letos otevřeli široké veřejnosti k vánočním prohlídkám a návštěvě nového betléma. Každý den 24.12.,25.12.,26.12. mimo bohoslužby naši průvodci provedli kostelem přes pět set lidí. Bohu díky, zájem předčil naše očekávání. Po večerních silvestrovských bohoslužbách jsme si losovali osobní biblické verše pro nový rok a ještě společně poseděli a rok 2018 jsme ukončili silvestrovskou půlnoční ve 23:00 hodin. Za hlaholení všech tří zvonů jsme společným zpěvem naší hymny a přípitkem před kostelem vstoupili do L.P. 2019. Trochu spánku a 1.1.2019 a ráno o svátku Jména Ježíš jsme věříme, přijali nový rok. Bohu díky, který nám dal sílu. Rada starších v Blansku.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus