WebArchiv - archiv českého webu

V pražských Dejvicích zasedalo Církevní zastupitelstvo

Církevní zastupitelstvo CČSH se sešlo v sobotu 24. 11. 2018. Jeho zasedání se konalo v Komenského sále Husova sboru v Praze – Dejvicích a mj. jednalo o následujících záležitostech. Schválilo návrh celocírkevních akcí na příští dva roky i návrh celocírkevních sbírek na rok 2019 (jejich přehled přineseme v týdeníku Český zápas). Zastupitelé projednali a schválili výsledky hospodaření ústředí církve za rok 2017 a návrh rozpočtu ústředí církve a Institutu evangelizace a pastorace na rok 2019, také vzali na vědomí zprávu Husova institutu teologických studií a VOŠ HITS i zprávu Husitské teologické fakulty UK. Církevní zastupitelstvo uvítalo snahu vedení HTF UK o zachování teologických předmětů v přijaté akreditaci oborů sociální a charitativní práce a sociální pedagogika od roku 2019, ale s politováním vzalo na vědomí zákonné podmínky pro regulovaná povolání. Zastupitelé také stanovili doporučenou výši příspěvku člena CČSH v České republice na hospodaření církve pro rok 2019 ve výši 500 korun.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus