WebArchiv - archiv českého webu

Konference Sbory CČSH na pražských Vinohradech

V Praze se v pátek 19. října 2018 konala konference s názvem Sbory Církve československé husitské. Přednášející a posluchači se setkali na půdě vinohradského Husova sboru. Byly tu prezentovány výsledky projektu mapování meziválečné stavební činnosti CČS(H). Konferenci pořádala Katedra architektury FSv ČVUT v Praze ve spolupráci s Církví československou husitskou. V první části „Liturgická interpretace a historické souvislosti“ například přiblížil patriarcha Tomáš Butta téma liturgického prostoru nebo historik Martin Jindra promluvil o výtvarném umění F. Bílka ve vztahu k CČSH a obecněji o vývoji výtvarného umění. V druhé části „Architektonická interpretace“ hovořili především odborníci podílející se na výzkumu. Výzkum FSv ČVUT ve svém příspěvku shrnula doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. Do konce roku jako další výstup zmíněného projektu, který probíhá od roku 2016, vyjde publikace nazvaná Sbory CČSH. red
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus