WebArchiv - archiv českého webu

Dny Petra Chelčického v Chelčicích 2018

V sobotu 6. října 2018 se v Chelčicích opět po dvou letech uskutečnily Mezinárodní dny Petra Chelčického, a to již devátým ročníkem. Mottem pro letošní setkání bylo „Není ani pohlcení, ani splynutí, ale setkání“. Slavnosti zahájil u pomníku Petra Chelčického starosta Chelčic Jiří Iral. O novodobé tradici ekumenických setkání v Chelčicích pohovořil Jaroslav Hrůza z Bratrské jednoty baptistů v Českých Budějovicích a Klára Kavanová Mušková vysvětlila smysl a význam dvou korporací ve Vodňanech a v Chelčicích za 1. republiky, které se zasloužily o to, že vznikly dva pomníky: ve Vodňanech na Sadech od Františka Bílka a v Chelčicích od táborského sochaře Jana Vítězslava Duška. Na slavnost odhalení pomníku Petra Chelčického v Chelčicích v září roku 1946 vzpomínala přímá pamětnice této události, paní Jarmila Nebohá. Po ranním programu následovala ekumenická bohoslužba v kostele sv. Martina v přírodní zahradě chelčického Domova, kde všechny přítomné a zástupce pěti křesťanských církví přivítal místní kněz P. Josef Prokeš. Biblické čtení z listu Filipským 2,1-11 přečetl patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta a kázání na tento text přednesl biskup římsko-katolické církve Mons. Václav Malý. Překrásnou hudbou celou ekumenickou bohoslužbu doprovodila vokální kapela Aúúúna z Českých Budějovic pod vedením Libora Petřvalského. Závěrečné požehnání a modlitbu Páně pronesl farář Českobratrské církve evangelické Mgr. Daniel Freitinger. Po společném obědě v Chelčickém domově sv. Linharta proběhla beseda s biskupem Václavem Malým, kterou moderoval historik Mgr. Michael Sekyrka. Posledním bodem programu bylo pásmo literárních textů a písní k poctě Martina Luthera Kinga. Toto pásmo připravil Gospel kvintet z Husova domu z Českých Budějovic. Foto Ondřej Šmíd
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus