WebArchiv - archiv českého webu

Prsť ze Zborova uložena na Staroměstské radnici

Pietní shromáždění v kapli Panny Marie 18. 9. 2018 na Staroměstské radnici zahájil radní hlavního města Prahy Jan Wolf. Uvedl historické události, které po staletí provázely památnou budovu Staroměstské radnice. Vyvrcholením dlouholeté náročné rekonstrukce je nově odhalený oltář kaple Panny Marie. Předseda Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova na Spořilově bratr Ing. Vladimír Prchlík, CSc. promluvil při té příležitosti o osudu hrobu neznámého vojína na Staroměstské radnici a o pořízení prsti ke stému výročí památné bitvy u Zborovské mohyly 2. července 2017. Spolu se členy historické čestné stráže ve stejnokrojích ruského, francouzského a italského legionáře předal schránu s prstí za Československou obec legionářskou jako čestný dar městu Praze. Za církev Československou-husitskou se shromáždění zúčastnil bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta. Mezi čestnými hosty byl přítomen stotříletý vlastenec a skautský historik bratr Eduard Marek ze Spořilova, čestný občan Prahy 4 a 7. Jako symbolický projev úcty a vděku legionářům položil místopředseda Masarykova demokratického hnutí bratr doc. Vratislav Preclík rudou růži na oltář ke schráně s prstí ze Zborovského bojiště. Na závěr pietní slavnosti zapěli přítomní českou státní hymnu. Slavnostním uložením schrány do podstavce oltářního stolu v kapli Panny Marie se podařilo po 77. letech naplnit živý odkaz našich předků pro nás i budoucí.
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus