WebArchiv - archiv českého webu

OBNOVA SRDCE V ŽELIVSKÉM KLÁŠTEŘE

Letní duchovní obnovy, pořádané Plzeňskou diecézí CČSH, se letos konaly tak trochu netradičně v želivském premonstrátském klášteře (5. – 9. srpna). Desítce účastníků nabídl klášter jak ubytování, tak i zázemí ke společnému sdílení. O duchovní program se starali bratři Filip a Lukáš. Každý z účastníků si vylosoval své téma, které ho během obnov provázelo a nad nímž rozjímal během dopoledního ztišení. Témata jsme rozvíjeli v odpolední diskusi nad výroky a příběhy pouštních otců, zapsanými ve sbírce tzv. apofthegmat. Ke společenství modlitby, k naslouchání Slovu a ke slavení eucharistie jsme se scházeli při ranních chválách a večerních bohoslužbách. Chodili jsme na procházky po okolí, ti “odvážnější” z nás se vykoupali v řece. Podnikli jsme i větší výlet ke kostelu u zaniklé obce Zahrádka, kde působil kněz Josef Toufar, mučedník z dob komunistického režimu. Odvezli jsme si krásné vzpomínky, podněty k přemýšlení, radost ze vzájemné blízkosti i z milostí, jichž se nám od Boha dostalo, ale i výživný dárek v podobě lahví klášterního piva. Děkujeme! Lukáš Bujna
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus