WebArchiv - archiv českého webu

Umělecké obrázky naší členky v Galerii

Od členů naší církve jsme zvyklí, že převážně posílají do ČZ svá díla ve formě prózy, poezie, či odkazů na ně a dále náboženské úvahy a rozbory. K výjimkám patří postřehy a dojmy z obrazových děl našich členů. Takovou je i drobná dočasná výstava sestry Elišky Peroutkové v Turnovském GRANÁTU s olejomalbami, obrázky vytvářenými akvarelovou pastelkou i v kombinací s další technikou. Inspiraci našla umělkyně v jí důvěrně známém Českém Ráji mezi lidmi a roubenými stavbami, jak dosvědčuje obrázek Trhy turnovské, také obrázek na dřevě pod názvem Oltář Vojtěchu Kopicovi, který je inspirován jeho texty vytesanými v pískovcové skále blízko jeho roubené stavby. Autorka nezapomíná ani na malířku Amálii Mánesovou, která tento kraj milovala a v něm tvořila. Tuto lásku vyjádřila sestra Eliška v dílku pod názvem Růže pro Amálku umělecky znázorňujícím zříceninu hradu Trosky. Ze všech obrázků autorky vyzařuje láska a oddanost k tomuto kraji a víra v člověka vedeného rukou Boží. Duši návštěvníka této výstavy naplňují obrazy zvláštním pokojem; a tak toto dílo rezonuje s literárním klubem „DIALOG na Cestě“ působícím při NO Karlín, v němž je autorka rovněž činná. Lze si přát, abychom se s uměleckou tvorbou sestry Peroutkové mohli co nejvíce seznamovat na dalších vernisážích i v literárním klubu. Čestmír Holeček
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus