WebArchiv - archiv českého webu

V Ostravě-Polance oslavili 85 let Husova sboru

V neděli 15. července 2018 jsme poděkovali Bohu za 85 let Husova sboru v Polance. Bratr biskup Rudolf Göbel přijel sloužit liturgii a kázal o radosti společenství, které se schází v Božím domě, aby chválilo Pána. Přijely i s. vikářka Bjolková a s. kazatelka Juřinová. Bohoslužbu doprovodil varhaník a zároveň předseda rady starších Pavel Král. Na trubku zahrál Jiří Adamec, na flétnu Božena Turoňová a z Dvořákova cyklu Biblických písní zazpívala „Bože, Bože! Píseň novou“ Tamara Anežka Urbánková. Prožili jsme krásné dopoledne a rádi spolu zůstali v neformální atmosféře i po bohoslužbě. Krom duchovního prožitku si návštěvníci mohli odnést i list na památku, stručně mapující momenty ze života místní obce v současnosti. Díky všem, kteří pomohli vše připravit, abychom mohli vzdát díky Bohu a připomenout dílo předků budujících Husův sbor. Těšíme se opět na setkání u nás v Polance! Za radu starších Tomáš Chytil, farář (Foto: Antonín Bosák)
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus