WebArchiv - archiv českého webu

Odhalení pamětní desky v Berouně

Dne 27. června 2018 Církev československá husitská společně s Českobratrskou církví evangelickou uskutečnila v Berouně ojedinělé ekumenické setkání, při kterém byla slavnostně odhalena společná pamětní deska farářům Církve československé husitské Ladislavu Královi a Českobratrské církve evangelické Jaromíru Klimeckému. Slavnostního odhalení skleněné desky na evangelické modlitebně v Berouně se ujala dcera Ladislava Krále Marta Kadečková a vnuk Jaromír Klimecký, který je již třetí generací Jaromírů v rodině Klimeckých. Přítomni byli i další členové obou farářských rodin z celých Čech, věřící obou církví z Berouna, Rokycan, Příbrami, Prahy či z Rudné. Slavnostním shromážděním provázel iniciátor myšlenky odhalení ekumenické pamětní desky, evangelický farář Mikuláš Vymětal. Za naši církev modlitbu pronesl bratr patriarcha Tomáš Butta, za ČCE shromáždění oslovil zástupce pražského seniorátu Tomáš Fendrych. Biblickým slovem přispěl berounský farář Jaroslav Mencl, význam 27. června shromáždění připomněl bratr Martin Jindra (text otiskujeme níže), jenž přítomné rovněž pozval na vernisáž výstavy „Církev československá (husitská) v protinacistickém odboji“. Původních 15 panelů bylo pro tento den doplněno o tři nové, zachycující životní peripetie obou duchovních. Již v prostorách modlitebny zazpíval pěvecký sbor Bonbon písně Karla Hašlera a divadelní skupina T.E.S.C.O. přiblížila účastníkům příhody a vzpomínky obou farářů, které na plátně doprovázely dobové fotografie. Na závěr proběhlo představení brožury přibližující osudy Jaromíra Klimeckého a Ladislava Krále, jejímiž autory jsou Mikuláš Vymětal a Martin Jindra. Rozloučili jsme se písní „Radujme se vždy společně“ a Áronským požehnáním. Děkujeme všem, kteří našli chuť přispět radou, skutkem či s námi přijeli do Berouna vytvořit živé společenství s Kristem. Martin Jindra a Mikuláš Vymětal
Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus