WebArchiv - archiv českého webu

Divadelní představení Basilejský koncil

(Ko) mediální Basilejský koncil příjemně překvapil! Během květnové Noci kostelů měli návštěvníci Husova sboru na Vinohradech možnost zažít nevšední ztvárnění události, o které se v dějepise každý učil a která měla pro české dějiny zásadní význam. Během Basilejského koncilu byla schválena tzv. basilejská kompaktáta, která Čechům v zásadě schvalovala čtyři artikuly pražské. Rekonstrukci obhajoby zástupců českých husitů proti katolíkům pojali studenti Husitské teologické fakulty moderně a s vtipným nadhledem. Forma ztvárnění, čtené divadlo s některými herci skrytými za podobizny účastníků koncilu, mohla zpočátku působit nezvykle a staticky. Oživujícím prvkem byl však již od počátku kardinál, který jako moderátor dobové diskuse usměrňoval řečníky, působil jako glosátor i jako ten, kdo může o všem rozhodnout. Vtipným prvkem propojujícím koncil s dnešní dobou byla dobová televize, která oznamovala zásadní historické souvislosti, pozdější osudy některých aktérů koncilu a rovněž pomáhala posouvat děj kupředu. Divák byl neustále udržován v napětí a sledoval slovní souboje a později i jednotlivé účastníky, kteří v průběhu představení postupně opouštěli své papírové podobizny a vyměňovali si své názory emotivně a se vzrůstající dynamičností. Tato gradace byla využita zejména v závěru, kdy byl kalich jako symbol (z pohledu dějin sporného) vítězství nesen všemi účastníky koncilu. Z hereckých výkonů je třeba zmínit Filipa Sedláka (Jan Rokycana), Michaelu Noe Švestkovou (Jan Stojkovič z Dubrovníka) a Dominika Dostála (v roli kardinála Cesariniho). Pokud máte možnost na toto nevšední představení jít, využijte ji. Andrea Valenta.------------------------------------------------------------------------------------- Zajímavé ztvárnění doby, kdy Basilejský koncil probíhal! Představení bylo bezprostřední, v zajímavém provedení a příjemně působící na diváky. Herci působili věrohodně. Hlavně ztvárnění konfrontace (hádky) mezi Janem z Dubrovníka (Michaela N. Švestková) a Janem Rokycanou (Filip Sedlák) zaujalo svou dynamikou a autentickou gradací při prosazování názorů. Nezbývá než těmto mladým lidem poděkovat za skvělý zážitek a popřát mnoho inspirace k dalším počinům. Ing. Karel Pojer, autorem fotek je Robert Valenta




Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus