WebArchiv - archiv českého webu

Noc otevřených kostelů v chrámu sv. Mikuláše

V rámci akce Ekumenické rady církví „Noc otevřených kostelů“ uspořádala rada starších z Prahy 1 – Staré Město dne 21. ledna od 20.00 hodin koncert, při němž varhaník Bohumír Rabas přednesl 10 skladeb, díla především českých autorů Antonína Dvořáka a Josefa Suka. Dále chrámový sbor Resonance pod taktovkou pastorační asistentky Mgr. Míly Pospíšilové rozdělil svoje účinkování do dvou oddílů: v prvním zazněly písně v češtině a latině, v druhém pak v angličtině. Zajímavým zpestřením koncertu bylo pro zcela zaplněný chrám vystoupení taneční školy členky rady starších sestry MgA Jany Eriksson- Tomanové, CSc. Osm bíle oděných dívek zatančilo baletní fantazii na dvě věty 1. klavírního koncertu c-moll Frederyka Chopina. Všechny části koncertu se pokusily, zdá se že úspěšně, vyjádřit základní myšlenku celého večera – radost z Božího stvořitelského díla.
Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus